Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, a nasz EKSPERT się z TOBĄ skontaktuje!
Dane osobowe
Dane urządzenia

*Wymagane

** Adres podany adres w formularzu jest równoznaczny z adresem odbioru przesyłki przez kuriera od Klienta. Kurier odbiera przesyłki w dni robocze w godzinach 8:00 - 16:00. W przypadku podania błędnego adresu może zostać naliczona opłata za nieuzasadnione zamówienie kuriera.

*** Za wszelkie uszkodzenia wynikające z NIEWŁAŚCIWEGO przygotowania przesyłki serwis NIE ODPOWIADA!

**** Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub "RODO") informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot oferujący reklamowane produkty lub usługi.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana reklamacji w zakresie usterek stwierdzonych w zakupionym lokalu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), a ponadto w celu prowadzenia rejestru reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych).

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

a. firmy z branży IT w zakresie serwisu: sprzętu komputerowego, systemu elektronicznego obiegu informacji i dokumentów, oprogramowania,

b. firma obsługująca system serwisowy, tj. GSMserwis Krzysztof Brol, NIP: 6412318022, 41-800 Zabrze, ul. Wolności 294/gsmserwis,

c. kancelarie prawne,

d. firmy kurierskie,

e. producenci produktów lub materiałów,

f. wykonawcy napraw zgłoszonych reklamacji,

g. firma zajmująca się niszczeniem dokumentów,

h. a także podmioty działające w ramach grupy przedsiębiorstw,

przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia rejestru serwisowego

5. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a. prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

b. prawo do wniesienia sprzeciwu, w tym profilowania wobec przetwarzania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych

c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego zrealizowania Państwa naprawy.